Verkoopvoorwaarden

Anodyne ApS
P.O. Pedersensvej 9
8200 Aarhus N
Denemarken
Tel.: +31 (0)20-26 22 008
Deens handelsregister: DK37167053
Btw-nummer: NL824334474B01


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anodyne ApS (’Anodyne’ ’www.anodyne.nl’) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Anodyne® en u als u een bestelling doet via de website www.anodyne.nl. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Een overeenkomst tussen Anodyne® en u komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. U ontvangt per e-mail en anders op een duurzame gegevensdrager tijdig, maar uiterlijk bij levering, een schriftelijke bevestiging van uw bestelling.

Betaling
Op www.anodyne.nl kan met de volgende methoden worden betaald:
- VISA, Mastercard, PayPal, VISA Electron, Sofort, KBC/CBC, Belfeus, ING HomePay, Klarna, iDeal en Bankcontact.

Op www.anodyne.nl worden geen kosten in rekening gebracht voor betaling met een creditcard. De kosten die verbonden zijn aan betalingen met een creditcard worden betaald door Anodyne®. Het bedrag wordt pas in rekening gebracht op uw creditcard als de producten worden verzonden vanuit het magazijn van Anodyne®. Er kan nooit een hoger bedrag in rekening worden gebracht dan het bedrag waarvoor u bij aankoop toestemming heeft gegeven en dan de kosten die Anodyne® zelf maakt. Alle prijzen die op www.anodyne.nl worden vermeld zijn inclusief btw. Drukfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 
Levering
De verzendkosten voor je bestelling zijn gratis, indien je kiest voor DPD Collect (levering bij een afhaalpunt naar keuze). Voor het leveren op een thuis- of werkadres (DPD Home) vragen wij €5,- verzendkosten. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3-4 werkdagen te bezorgen, tenzij anders is vermeld. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een levering langer op zich laat wachten door omstandigheden buiten onze controle. 
 
Als u spijt heeft van uw aankoop (annuleringsrecht)
Voor aankopen op www.anodyne.nl heeft u het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de dag waarop u uw product heeft ontvangen. Bij meerdere producten uit een enkele bestelling gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.

U moet ons binnen veertien dagen na ontvangst meedelen dat u de overeenkomst wilt herroepen en daarmee uw aankoop wilt annuleren. U moet dit doorgeven via info@anodyne.nl of telefonisch via +31 (0) 20-2 622 008. In uw mededeling moet u ons duidelijk laten weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. U kunt er ook voor kiezen ons standaardherroepingsformulier te gebruiken en dat mee te sturen met uw retourzending. U vindt de link naar dit formulier onderaan deze pagina. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

U kunt niet annuleren of herroepen door alleen de ontvangst van het product te weigeren zonder ons daarvan tegelijkertijd duidelijk op de hoogte te stellen.

Retourneren/ruilen
U moet uw bestelling zonder onnodige vertraging naar ons terugsturen en uiterlijk 60 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u uw aankoop wilt annuleren of ruilen. Anodyne® is niet verplicht uw product terug te nemen of te ruilen als u zich niet aan deze termijn houdt. Anodyne betaalt de directe kosten voor het terugsturen van het product; neem contact op met ons en wij sturen u binnen 24 uur een retourlabel toe per e-mail. Deze plakt u op de doos, waarna u de doos kunt inleveren bij een DPD punt naar keuze. Bij retourzending bent u er verantwoordelijk voor dat het product goed wordt ingepakt. U draagt het risico voor het product vanaf het moment dat u het hebt ontvangen totdat het product weer is afgeleverd bij Anodyne en Anodyne heeft getekend voor de overdracht.

Wij raden u aan om voor het retourneren van het product (zowel bij ruil als bij klachten) het opgevraagde retourlabel voor ruil- en retourzending te gebruiken, zodat het pakket is verzekerd en kan worden getraceerd. U bent als enige verantwoordelijk als het pakket niet bij ons aankomt. Een verzendbewijs voor briefpost is geen geldige documentatie voor de verzending van het pakket. Anodyne is niet verantwoordelijk voor het vervangen van producten die ons niet bereiken, dus het is belangrijk dat u het pakket verzekerd verzendt en dat het kan worden getraceerd. Neem altijd contact met ons op als u twijfelt welk type verzending u moet kiezen of als u andere vragen hebt over ruilen/retourneren.


De staat van het product als u het aan ons terugstuurt
U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik en andere handelingen dan die welke noodzakelijk zijn voor het bepalen van het type en de kenmerken van het product en hoe het werkt. Het product moet worden geretourneerd zonder sterke geur van parfum, tabaksrook en dergelijke, anders wordt het geweigerd. Het product mag zijn gewassen als u het retourneert, maar drogen in een wasdroger beschadigt de kleding en in dat geval wordt het product niet terugbetaald of geruild. Een ontbrekende originele verpakking kan mogelijk een waardevermindering betekenen, dus wij raden u aan het product in de originele verpakking te retourneren, zodat u er zeker van bent dat u al uw geld terug kunt krijgen.

Als het product vaker is gebruikt dan hoe hierboven is beschreven, zien wij het als gebruikt, wat betekent dat u bij annulering van de aankoop het aankoopbedrag slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het product.

Terugbetaling van het aankoopbedrag
Als u spijt heeft van uw aankoop, krijgt u natuurlijk het bedrag terug dat u heeft betaald. Als er sprake is van een waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent, wordt die afgetrokken van het aankoopbedrag.

Als u gebruikmaakt van uw annuleringsrecht, betalen wij alle bedragen terug die we van u hebben ontvangen, (uitgezonderd extra kosten als gevolg van uw eigen keuze voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden) en andere in rekening gebrachte leverings- of administratiekosten, zonder onnodige vertraging en onder alle omstandigheden uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij bericht hebben ontvangen over uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij voeren een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere methode.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als u de aankoop annuleert, stuurt u het product naar:

Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Denemarken

Wat moet ik mee terugsturen?
U moet een kopie van de orderbevestiging meesturen. De verzending verloopt sneller als u ook ons standaardannuleringsformulier invult. Wij nemen geen pakketten in ontvangst die naar een afhaalpunt zijn gestuurd (tenzij dat vooraf is afgesproken) of die onder rembours zijn verzonden.
 

Nakoming overeenkomst en garantie

Anodyne® staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dit tussen Anodyne en de consument is overeengekomen staat Anodyne® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door Anodyne®, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Anodyne® kan doen gelden indien zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Als er iets mis is met het product (reclamatierecht)
De in de Nederlandse wet gegeven bepalingen over gebreken kunnen van toepassing zijn en als u aankopen doet op www.anodyne.nl heeft u vierentwintig maanden recht op reclamatie. Dat betekent dat u het product kunt laten repareren, het kunt ruilen, uw geld terug kunt krijgen of een korting op de prijs kunt krijgen, afhankelijk van de concrete situatie.

Het is een vereiste dat de klacht gegrond is en dat het gebrek niet is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van het product, gewone slijtage of andere handelingen die het product beschadigen.

Hoe snel moet ik reclameren?
U moet reclameren binnen ‘bekwame tijd’ nadat u een gebrek heeft ontdekt aan een product. Als u reclameert binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek, is de reclamering altijd tijdig. Indien u niet protesteert binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, vervalt het recht dit te doen.

Wij betalen redelijke verzendkosten terug
Als de klacht gegrond is, betalen wij natuurlijk uw (redelijke) verzendkosten terug.

Stuur het product naar:
Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Denemarken

Als u producten naar ons retourneert, hebben wij de volgende informatie nodig
Wij vragen u om bij het retourneren van het product zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is. Dit is niet verplicht, maar het vereenvoudigt de behandeling van de zaak en beperkt de verwerkingstijd voor de klacht.

Wij nemen geen pakketten in ontvangst die naar een afhaalpunt zijn gestuurd of die onder rembours zijn verzonden. U moet het product verzenden als een pakket dat is verzekerd en kan worden getraceerd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het product Anodyne® bereikt. Anodyne® is niet verantwoordelijk voor het vervangen van gereclameerde producten die ons niet bereiken, dus het is belangrijk dat u het pakket verzekerd verzendt en dat het kan worden getraceerd. Neem altijd contact met ons op als u twijfelt welk type verzending u moet kiezen.

Vergeet niet dat het product altijd in een deugdelijke verpakking moet worden teruggestuurd en vraag om een verzendbevestiging, zodat wij uw verzendkosten kunnen terugbetalen.
 
Gebruik van kortingscodes
Wij organiseren van tijd tot tijd kortingscampagnes in de vorm van een kortingscode op bijvoorbeeld Facebook en in samenwerking met partners, dealers of fysiotherapeuten. De kortingscode moet worden ingevoerd als u een product in het winkelmandje heeft geplaatst. Houd er rekening mee dat u kortingscodes niet kunt gebruiken op producten die al zijn afgeprijsd. Deze worden weergegeven met 'aanbieding' of 'korting'. Houd er ook rekening mee dat u niet twee of meer kortingscodes kunt gebruiken voor dezelfde aankoop. U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over het gebruik van kortingscodes.

 

Korting bij meerdere producten.

Bij Anodyne kun je korting krijgen als je in een bestelling twee of meer producten binnen dezelfde prijscategorie kiest (sommige producten uitgezonderd). Deze korting vervalt indien twee producten worden aangeschaft, en een wordt teruggestuurd. Bijvoorbeeld: Koopt u 1 Men’s Posture Shirt en 1 Women’s AlignMe Bra, bespaart u €10,- per product in deze order. Met de korting betaalt u €198,- (indien u voor de gratis verzendmethode kiest). Als u later besluit om een van de producten te retourneren, vervalt de korting en krijgt het ene product dat u behoudt de originele waarde terug. U zult hierdoor €89,- terugkrijgen, zodat het product dat u behoudt weer €109,- is. Koopt u drie of meer producten, en retourneert u er slechts een, blijft de korting uiteraard geldig.

 
Afwijzing van aansprakelijkheid
Afgezien van het hierboven genoemde annuleringsrecht en reclamatierecht aanvaardt Anodyne® geen enkele aansprakelijkheid voor de geleverde producten. Anodyne® is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van de geleverde producten voor zover kan worden aangetoond dat de schade is te wijten aan fouten die zijn begaan door Anodyne®. Anodyne® is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect is veroorzaakt door derden.
Diverse links naar andere websites op de homepage van www.anodyne.nl vallen buiten de controle van Anodyne® en Anodyne® kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op de desbetreffende websites.
 
Force majeure
Anodyne® is niet verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van overeenkomsten wanneer dat te wijten is aan force majeur, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot oorlog, rellen, burgerlijke onrust, overheidsingrijpen, staking, uitsluiting, in- en exportverboden, tekort aan arbeidskrachten of andere oorzaken buiten de controle van Anodyne® die de levering van een product kunnen vertragen of beletten. In dergelijke gevallen wordt de levering uitgesteld met een periode die overeenkomt met de duur van de belemmering en wordt levering binnen de op die manier bepaalde leveringsperiode in alle opzichten tijdig geacht.
 
Wat wij doen met uw persoonlijke gegevens (privacybeleid)
Om ervoor te zorgen dat u producten kunt kopen en zo overeenkomsten met ons kunt aangaan op www.anodyne.nl, hebben wij de volgende informatie nodig:

- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij registreren uw persoonlijke gegevens met het doel het product aan u te kunnen leveren. De persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij Anodyne® en worden maximaal vijf jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist. Bij het verzamelen van persoonsgegevens via onze website zorgen wij ervoor dat dat uitsluitend gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming en dat u wordt geïnformeerd over exact welke gegevens worden verzameld en waarom.

Alleen medewerkers van Anodyne® ApS hebben toegang tot de gegevens die over u worden geregistreerd.
Wij bewaren klantgegevens versleuteld.
Wij verzenden klantgegevens versleuteld.
Gegevens die aan Anodyne® zijn gegeven, worden op geen enkele manier doorgegeven of verkocht aan derden en wij registreren geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens.

Als u bent geregistreerd bij Anodyne®, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen uw registratie. U heeft ook het recht om in te zien welke gegevens over u zijn geregistreerd. U heeft deze rechten op grond van de wet op persoonsgegevens, en vragen in verband hiermee kunt u richten aan Anodyne® via e-mail: info@anodyne.nl

 

Servicemail bij afgebroken koop

Wij willen er graag voor zorgen dat je order foutloos en goed bij ons binnen komt. Als je geprobeerd hebt iets te kopen op Anodyne.nl, maar de aankoop werd onderbroken door bijvoorbeeld een systeemfout, of wanneer de bestelling is afgebroken voor de betaling is geregistreerd (bewust of onbewust), zul je een servicemail van ons ontvangen - onafhankelijk of je je hebt ongeschreven voor onze nieuwsbrief of niet. Deze service e-mail ontvang je slechts één keer na een afgebroken aankoop, en je hoeft je daarom niet af te melden van deze servicemail. Je zult deze e-mail slechts ontvangen, indien je in de checkout onze verkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd.   


Klachten
Als u klachten heeft over uw aankoop, moet u die zo snel mogelijk richten aan Anodyne®. Als het niet lukt om een oplossing te vinden, kunt u uw klacht indienen bij de rechter, voor zover aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

U kunt telefonisch contact opnemen via +31 (0) 20-26 22 008 (tegen lokaal tarief).

Wijzigingen van de verkoopvoorwaarden
Anodyne® behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden te wijzigen voor zover dat noodzakelijk is. Dit kan nodig zijn om de verkoopvoorwaarden aan te passen aan gewijzigdewettelijke eisen e.d.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Beslechting van geschillen tussen Anodyne® en een consument die niet in der minne kunnen worden geschikt, vindt plaats door de bevoegde Nederlandse rechter. Op overeenkomsten tussen Anodyne® en consumentkopers die hun woonplaats hebben in Nederland, is Nederlands recht van toepassing.

Beslechting van geschillen tussen Anodyne® en een niet-consumentkoper die niet in der minne kunnen worden geschikt, vindt plaats door de bevoegde Deense rechter. Op overeenkomsten tussen Anodyne® en een niet-consumentkoper is Deens recht van toepassing.
 Annuleringsformulier kwijt? Neem gerust contact met ons op voor een nieuw exemplaar!

Blijf op de hoogte!

Alle aanbiedingen, acties en nieuws als eerste in jouw inbox? Meldt je dan hier aan!

Mastercard Visa Klarna Paypal ideal sofort belfius kbc ING
 1. ALGEMEEN
  1. Deze beleid rond de behandeling van persoonlijke informatie (”privacybeleid”) beschrijft hoe Anodyne ApS (”Anodyne”, ”ons”, ”onze”, ”wij”) persoonlijke informatie over jou verzamelen en hoe we deze behandelen.
  2. Het Privacybeleid geldt voor persoonlijke informatie die je aan ons hebt gegeven of dat wij hebben verzameld op de website van Anodyne, www.anodyne.nl (”website”).
  3. Anodyne ApS is verantwoordelijk voor de data rond jouw personlijke informatie. Alle vragen voor Anodyne kunnen worden gesteld via de in punt 7 genoemde contactinformatie.
 2. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN JOU, MET WELK DOEL EN HET WETSGRONDSLAG VOOR VERZAMELING EN BEHANDELING.
  1. Wanneer je de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over jou en jouw gebruik van de website, bijvoorbeeld welk type browser je gebruikt, welke zoektermen je gebruikt, je IP adres, netwerkslocatie en informatie over je computer.
   1. Het doel hiervan is de gebruikerservaring en de website’s functionaliteit te optimaliseren en om te gebruiken voor doelgerichte marketing zoals retargeting via Facebook en Google. Deze behandeling van informatie is noodzakelijk om onze website te kunnen verbeteren en jou relevante aanbiedingen en nieuws te kunnen tonen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra f.
  2. Wanneer je een product koopt of met ons op de website communiceert verzamelen wij de informatie die je zelf geeft, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, welke producten je koopt en eventueel retourneert, leveringswensen en informatie over je IP adres en waar de bestelling is gemaakt.
   1. Het doel hiervan is ervoor zorgen dat we de producten die je hebt bestelt te leveren en aan onze afspraken met jou te kunnen voldoen, zoals jouw rechten rond retour en reclamatie te administreren. De informatie rond jouw aankoop kunnen we ook gebruiken om aan bepaalde wetten te voldoen, zoals het aan het geven van informatie rond onze boekhouding en accounting. De informatie rond aankopen worden opgeslagen in SmartWeb en Economic. Bij de aankoop verzamelen we het IP adres met de eerder genoemde doelen en voor eigen gebruik, om bijvoorbeeld bedrog te kunnen voorkomen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra b, c og f.
  3. Wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief verzamelen wij informatie over jouw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
   1. Het doel hiervan is om onze nieuwsbrief aan jou te kunnen bezorgen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra f.
 3. ONTVANGST VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
  1. Informatie over jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer in combinatie met een ordernummer en specfieke leveringswensen worden doorgegeven aan PostNord, DPD, ChronoPost, Bring of een andere bezorgdienst die verantwoordelijk is voor de levering van het door jouw bestelde pakket. Bij koop van producten die niet in ons magazijn worden bewaard, kan de informatie worden doorgegeven aan de producent of verkoper van dit product, waardoor deze ook verantwoordelijk is voor de levering.
  2. De informatie kan worden geladen in programma’s van externe partners die informatie voor ons behandelen. Wij gebruiken externe partners onder anderen voor technische processen voor, en het verbeteren van onze website, verzenden van nieuwsbrieven en doelgerichte marketing, waaronder retargeting. Ook vragen wij via een partner om een beoordeling van onze service en onze producten. De informatie omtrent naam en e-mail wordt bijvooreeld onder anderen gedeeld met TrustPilot zodat zij namens ons een uitnodiging kunnen versturen om onze service op de TrustPilot site te beoordelen. Indien je ervoor kiest om ons te beoordelen wordt TrustPilot de dataverantwoordelijke voor de opgegeven informatie. Deze bedrijven zijn databehandelaars en werken volgens onze instructies aan het behandelen van de data waar wij verantwoordelijk voor zijn. De databehandelaars mogen de informatie niet voor andere redenen gebruiken dan het volgen van de afspraak met ons, waar een vertrouwensovereenkomst voor is aangegaan.
  3. Orderinformatie wordt opgeslagen in SmartWeb en Economic. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de accountingwet, om deze data 5 jaar te bewaren.
  4. Wij hebben schriftelijke databehandelafspraken met alle databehandelaren die voor ons persoonlijke informatie behandelen.
  5. Vier van deze databehandelaren, MailChimp Inc., ZenDesk Inc., Google Analytics v/Google LLC. en Facebook Inc. Zijn gevestigd in Amerika. De noodzakelijke garanties voor overdraging van informatie naar Amerika is beveiligd door de databehandelaars’ certificering onder de EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Privacy Verorderning art. 45.
   1. Een kopie van Google LLC's certificering kan hier gevonden worden: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
   2. Een kopie van Facebook Inc.'s certificering kan hier gevonden worden: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   3. Een kopie van Mailchimp’s (The Rocket Science Group LLC) certificering kan hier worden gevonden: 
    https://mailchimp.com/legal/privacy/
   4. Een kopie van Zendesk Inc’s certificering kan hier worden gevonden: 
    https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield
 4. JOUW RECHTEN
  1. Om volledige openheid te creëren rond de behandeling van jouw informatie dienen wij, als dataverantwoordelijke, jou te wijzen op jouw rechten.
  2. Het recht op inzicht
   1. Je hebt altijd het recht om ons te vragen naar onder anderen welke informatie wij over jou hebben geregistreerd, welk doel deze registratie dient, waar deze informatie vandaan komt en eventueel in welke informatiecategorie de informatie wordt bewaard.
   2. Je hebt het recht om een kopie van de door ons behandelde persoonlijke informatie over jou op te vragen. Indien je een kopie van jouw persoonlijke informatie wilt krijgen, dien je een schriftelijke aanvraag in te dienen via info@anodyne.nl – er kan worden gevraagd om te documenteren dat je degene bent waar je informatie over opvraagt. Dit om jouw persoonlijke data goed en zeker te behandelen.
  3. Het recht op correctie  
   1. Je hebt het richt om verkeerde informatie over jezelf te corrigeren. Wanneer je merkt dat er én fout in de informatie die wij over jou hebben opgeslagen, zit, kun je ons schriftelijk benaderen zodat wij de informatie kunnen corrigeren.
   2. De informatie die wij hebben verzameld in verbinding met het creëren van een gebruikersprofiel met login op onze website, kun je zelf corrigeren door op je gebruikersprofiel in te loggen via de login.
  4. Het recht tot verwijdering
   1. Indien gewenst heb je het recht om al, of delen van, jouw informatie te laten verwijderen door ons, bijvoorbeeld wanneer je je toestemming intrekt, en wij geen andere wetsgrondslag hebben om de databehandeling door te zetten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij jouw informatie moeten behouden om te kunnen voldoen aan verschillende wetten, maar ook wanneer wij voor een rechter kunnen verdedigen waarom we de informatie dienen te bewaren, waardoor wij niet verplicht kunnen worden de informatie te verwijderen.
  5. Het recht om de behandeling van bewaring te begrenzen
   1. In sommige gevallen heb je het recht om de behandeling van jouw persoonlijke gegevens te begrenzen, bijvoorbeeld wanneer je vindt dat de informatie die wij van jou gebruiken, niet correkt zijn.
  6. Het recht op dataportabiliteit
   1. In sommige gevallen heb je het recht om de persoonlijke informatie die je zelf aan ons hebt gegeven te krijgen in een gestructureerd, algemeen te gebruiken en door apparaten te lezen format, en het recht om deze informatie aan een andere dataverantwoordelijke te geven.
  7. Het recht op inzage
   1. Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in onze behandeling van jouw persoonlijke informatie, met het oog op directe marketing, waaronder de profilering die wordt gedaan om doelgerichte directe marketing toe te kunnen passen.
   2. Daarnaast heb je altijd het recht om door persoonlijke omstadigheden inzicht te krijgen in de behandeling van jouw persoonlijke informatie, zoals gebeurt op basis van onze legitieme interesses volgens punt. 2.1 og 2.3.
  8. Het recht om toestemming in te trekken
   1. Je hebt altijd het recht om je toestemming om ons je persoonlijke gegevens te laten behandelen,  in te trekken. Indien je jouw toesttemming wilt intrekken, dien je contact op te nemen metinfo@anodyne.nl
  9. Het recht tot klagen

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze behandeling van jouw persoonlijke informatie. Klachten kunnen onder anderen worden verstuurd per formulier op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens of per telefoon: 088 - 1805 250. Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

 1. VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE DATA
  1. De verzamelde informatie over jouw gebruik van onze website volgens punt 2.1. wordt automatisch verwijderd wanneer onze website voor maximaal een jaar niet bezocht is.
  2. De verzamelde informatie ter aanmelding van onze nieuwsbrief wordt verwijderd wanneer je het abonnement voor de nieuwsbrief opzegt, tenzij wij een andere reden hebben om jouw gegevens te behandelen.
  3. De bij een aankoop verzamelde informatie die via onze website volgens punt 2.2 is doorgegeven wordt normaal gesproken 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aankoop heeft plaatsgevonden verwijderd. De informatie kan voor langere tijd worden opgeslagen indien wij een legitieme behoefte hebben hiervoor, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om te documenteren, wanneer wij voor een rechter kunnen verdedigen waarom de bewaring noodzakelijk is of wanneer dit nodig is om aan wettelijke eisen te voldoen. Accounting materiaal wordt 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar bewaard om aan de wettelijke boekhoudingseisen te voldoen.
 2. VEILIGHEID
  1. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmechanismes in gebruik om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie volgens de wet worden behandeld en niet door ongemachtigde partijen kunnen worden ingezien of misbruikt.
  2. Alleen de medewerkers die een legitieme reden hebben om toegang tot je persoonlijke gegevens te hebben, bijvoorbeeld om hun werk goed uit te kunnen voeren,hebben toegang tot deze data.
 3. CONTACTGEGEVENS
  1. Anodyne ApS is dataverantwoordelijk voor de persoonsdata die via de website wordt verzameld.
  2. Indien je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid of wenst gebruik te maken van een of meerdere van je rechten zoals beschreven in punt 4, kun je contact opnemen met:

Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Tlf. nr.: 020 262 2008

E-mail: info@anodyne.nl   

 1. VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID
  1. Wanneer er veranderingen in ons privacybeleid voorkomen, zul je hierover worden geïnformeerd bij je volgende bezoek aan onze website.
 2. VERSIES
  1. Dit is versie 1 van Anodyne’s Privacybeleid, gedateerd 7 april 2018.