Technologie

Van kinesiotape tot kleding

 

Het concept achter houdingcorrigerende kleding is geïnspireerd door kinesiotape, een technologie die vaak door Deense fysiotherapeuten wordt gebruikt voor het corrigeren van de spierfunctie, het verbeteren van de doorbloeding en het onderdrukken en behandelen van pijn in de rug en nek. Kinesiotape ondersteunt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam op het gebied van huid en spieren. Kinesiotape ontlast het onderliggende weefsel en ondersteunt de beweging van de spieren. Meerdere belangrijke eigenschappen van het gebruik van de tape worden ook gebruikt voor houdingcorrigerende kleding.

De doorontwikkeling van kinesiotape naar houdingcorrigerende kleding heeft geleid tot het gebruik van kleding voor het stimuleren van de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, door spierweefselbeschadigingen op te lossen en te comprimeren. De technologie maakt gebruik van stimulering van zenuwuiteinden in de huid die zich bevinden boven specifieke spieren, die te zwak zijn om steun te geven. Als resultaat ontstaat een reflexrespons in de tegengestelde spiergroep, die ervoor zorgt dat gespannen en overbelaste spieren zich ontspannen en strekken. Het lichaam bereikt een betere afstemming, balans en functie.
____


De onderstaande effectmechanismen voor de producten van Alignmed zijn gebaseerd op onderzoeken uit 2008-2015, waarin het effect van kinesiotape werd onderzocht, en een enkel onderzoek met houdingcorrigerende T-shirts als interventie. De effecten van kinesiotape kunnen vermoedelijk worden toegepast op de shirts van Alignmed met behulp van de unieke neurobands van de shirts, die zo zijn vervaardigd dat ze hetzelfde effect hebben als kinesiotape. 

Door Lars Corneliussen (fysiotherapeut)
 
 
Rugpijn
Bij rugpijn kan kinesiotape na een week bijdragen aan het duidelijk verminderen van de pijn, het verhogen van het functieniveau en het vergroten van het spieruithoudingsvermogen in de rug in vergelijking met placebotape(1). Dat blijkt uit een RCT-onderzoek onder personen met chronische lage rugpijn. Tegelijkertijd worden in andere onderzoeken beperkte klinische effecten gevonden en daarom is de conclusie van een meta-analyse(2) dat er tot op heden nog geen sterk bewijs is voor uitsluitend kinesiotape voor de behandeling van lage rugpijn. Kinesiotape wordt daarom aanbevolen als aanvulling op fysieke activiteit/oefeningen en fysiotherapie, waarbij de tape kan bijdragen aan een snelle vermindering van de ergste eerste pijn. Op dezelfde manier kan het shirt van Alignmed worden gebruikt als aanvulling bij het herstel en het voorkomen van lage rugpijn.
 
Spiervermoeidheid
Spiervermoeidheid in de paravertebrale spieren bij de romp speelt een belangrijke rol bij chronische lage rugpijn(3). Uit een RCT-onderzoek3 blijkt dat kinesiotape een positief statistisch significant effect heeft op spiervermoeidheid bij jonge en gezonde personen in vergelijking met een groep zonder tape. In vergelijking met placebotape kon bij het onderzoek geen statistisch significant verschil worden gevonden, wat erop lijkt te wijzen dat kinesiotape een zeker placebo-effect kan hebben op het spieruithoudingsvermogen. Deze gunstige effecten rondom spiervermoeidheid zijn ook mogelijkheden voor de shirts van Alignmed.
 
Nekpijn
Nekpijn kan worden verminderd met kinesiotape. Dat blijkt uit een RCT-onderzoek(4) onder patiënten met mechanische nekpijn. In het onderzoek bereikte een groep met behandeling met kinesiotape na een week hetzelfde statistisch significante positieve effect op pijn en functieniveau als twee cervicale thrustmanipulaties, waarvan het effect al eerder was gedocumenteerd(4).
Evenzo blijkt uit een ander onderzoek(5) met kinesiotape als interventie dat een groep patiënten met whiplash-gerelateerde nekpijn significante verbeteringen met betrekking tot de nekpijn bereikte, direct en 24 uur na het gebruik van kinesiotape in vergelijking met een groep met placebotape. De shirts van Alignmed kunnen daarom potentieel positieve effecten hebben bij het herstel van nekpijn.
 
Schouderpijn
Kinesiotape heeft een aangetoond effect op patiënten met het impingement-syndroom in de schouder. Uit een RCT-onderzoek(6) blijkt dat een groep met behandeling met kinesiotape en schouderoefeningen na een week een grotere statistisch significante vermindering van de pijn bereikte in vergelijking met een controlegroep die dezelfde oefentherapie kreeg in combinatie met een behandeling met ultrasoon geluid/TENS in plaats van kinesiotape. Als aanvulling op schouderoefeningen heeft kinesiotape ook na 12 dagen statistisch significante verbeteringen gemeten wat betreft pijn, functieniveau en pijnloze ROM in vergelijking met alleen oefeningen(7). Uit een ander RCT-onderzoek(8) onder jongeren met rotatorcuff tendinitis/impingement blijkt dat uitsluitend kinesiotape na drie en zes dagen een positief effect heeft op pijn, functieniveau en pijnloze ROM in vergelijking met placebotape. Samenvattend is de conclusie van een review op basis van de beschikbare huidige gegevens(9) dat kinesiotape, als aanvulling op oefeningen, effectief op de korte termijn een onmiddellijk effect kan hebben op de vermindering van pijn. Tegen die achtergrond kan het shirt van Alignmed worden gebruikt als aanvulling bij het herstel en het voorkomen van schouderpijn.
 
Sensorische feedback 
Men denkt dat een deel van het pijnverlichtende effect van kinesiotape is dat door de druk en trek van de tape op de huid mechanoreceptoren worden gestimuleerd, waardoor de gate-controltheorie in werking treedt en de pijn minder wordt(10). Deze theorie kan ook worden gekoppeld aan het shirt van Alignmed, hoewel dat tot op heden niet is gedocumenteerd.
De tactiele stimulatie wordt gefaciliteerd. Uit een RCT-onderzoek(11) met patiënten met dystonie blijkt dat kinesiotape significante verbeteringen oplevert voor somatosensorische temporele discriminatie en tegelijkertijd pijnreductie. Dat kan erop wijzen dat de tactiele en sensorische mechanismen van de tape een positieve invloed op pijn hebben, wat ook een mogelijk effect is voor het shirt van Alignmed.
Afferente en sensorische feedback zijn noodzakelijk om de maximale kracht te handhaven. Bij een ander onderzoek(12), waarbij een groep werd behandeld met kinesiotape en een andere groep niet, werd voor beide groepen de afferente sensorische feedback via trillingen geremd. Hierbij bleek dat de tactiele stimulatie van de kinesiotape het ongemak van spierzwakte kan verlichten doordat afferente Ia-neuronen en efferente gammaneuronen worden geactiveerd. Deze onderzoeken verklaren mogelijk de potentiële effecten van het shirt van Alignmed via mogelijke afferente fysiologische mechanismen in de neurobands van het shirt. 
 
Houdingscontrole
De anticipatorische houdingscontrole kan worden versterkt. Dat blijkt uit een onderzoek(13) naar het gebruik van kinesiotape bij patiënten met chronische rugpijn. Bij een groep die werd behandeld met kinesiotape werden o.a. statistisch significante verbeteringen gemeten in de EMG-activiteit in de transversus abdominis en de activiteit in de motorcortex in vergelijking met de controlegroep. Dit kan erop wijzen dat de neurobands in de T-shirts van Alignmed de activiteit in houdingsspieren kunnen ondersteunen en de neuromusculaire activiteit voor het handhaven van de houdingscontrole kunnen verbeteren.
                                                                                                                                 
Lichaamshouding
Schouderpijn en dysfunctionele glenohumerale syndromen zoals het rotatorcuff-syndroom, instabiliteit van het glenohumerale gewricht en het adherente gewrichtskapsel worden vermoedelijk veroorzaakt door veranderingen in het scapulohumerale ritme(14). Ook wordt vermoed dat het scapulohumerale ritme wordt beïnvloed door een complexe reeks parameters, zoals schouderhouding, proprioceptie, EMG-activiteit van elementaire spieren en spierspanningsveranderingen in spieren die direct of indirect betrekking hebben op de schouder en het scapulohumerale ritme(14–17)
 
Er is onderzoek gedaan naar het effect van kinesiotape bij de correctie van het Upper-Crossed Syndrome, dat is gerelateerd aan pijn en letsel in het nek- en schoudergebied(17). Uit het onderzoek blijkt een significant effect op het Upper-Crossed Syndrome, gemeten in o.a. de lengte van de pectoralis minor(17). Uit scanbeelden uit een casestudy die op dezelfde manier zijn gemeten als in het eerdergenoemde onderzoek, blijkt ook een direct effect op de plaatsing van de humerus in het gewrichtskapsel (18). Uit een onderzoek waarin een houdingcorrigerend shirt met handmatig aanpasbare stretchpanelen werd getest, bleek ook een significant effect op de schouderhouding bij gebruik van het shirt met stretch(16). Het houdingcorrigerende T-shirt met Neurobands van Alignmed heeft de potentie om het scapulohumerale ritme te beïnvloeden tegen de achtergrond van onderzoeken waaruit het effect van kinesiotape op houdingscorrectie is gebleken(14,18).
Een grotere kyfose vergroot het risico op een breuk in de ruggengraat, vergroot de discale druk en beperkt de functionele mobiliteit. Uit een onderzoek onder osteoporosepatiënten met een grote kyfose blijkt dat vaste schoudertapes die worden geplaatst zoals de neurobands van Alignmed, leiden tot een significant mindere kyfose. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat hoe groter de kyfose van de patiënten was bij het begin van het onderzoek, hoe groter het effect van de interventie was (19).
Het shirt van Alignmed kan dus mogelijk kyfose verminderen bij patiënten met osteoporose.
 
EMG-activiteit  
Mensen met bijvoorbeeld het impingement-syndroom in de schouder hebben vaak een verhoogde EMG-activiteit in het bovenste deel van de M. trapezius en een verlaagde activiteit in het onderste deel(16). In verschillende onderzoeken waarbij kinesiotape op de schouder werd geplaatst zoals de neurobands van Alignmed, werd een significant effect gevonden op het verlagen van de EMG-activiteit in het bovenste deel van de M. trapezius en het verhogen van de EMG-activiteit in het onderste deel(14,17). Bij een ander onderzoek werd niet kinesiotape getest, maar in plaats daarvan een houdingcorrigerend shirt met handmatig aanpasbare stretchpanelen(15). Uit dit onderzoek bleek ook een significante verandering in de EMG-activiteit in de M. trapezius in zowel het bovenste als het onderste deel.
In een van deze onderzoeken werd een correlatie gevonden tussen een veranderde EMG en een verhoogde proprioceptie(14). In het algemeen is bij alle genoemde onderzoeken de tendens gevonden dat correctie via tape of shirt potentieel de EMG-activiteit kan veranderen, niet alleen in de M. trapezius, maar ook in spieren als de M. serratus anterior en de M. deltoideus(14,17). Het houdingcorrigerende T-shirt van Alignmed kan potentieel dezelfde resultaten vertonen, omdat dat is gebaseerd op dezelfde technologische principes als kinesiotape.
 
Lichaamshouding en ademhaling
De ideale ademhaling verspreidt zich vanuit het midden van het lichaam. Voor de ideale ademhaling is ook een elastische thorax nodig, die niet wordt belemmerd door gespannen of verkorte spieren zoals de M. pectoralis minor of door beperkte houdingen zoals bij een vergrote thoracale kyfose of geprotraheerde schouders(20).
Het houdingcorrigerende T-shirt van Alignmed heeft via hierboven genoemde parameters zoals EMG-veranderingen en houdingscorrectie met kinesiotape een potentieel voor indirecte verbetering van een anders beperkte ademhaling. Het shirt van Alignmed zou daarom een goede aanvulling zijn op algemene ademhalings-/longfysiotherapie voor het creëren van spier- en algemene balans, die essentieel zijn voor een goede ademhaling.
 
Andere gunstige effecten 
In meerdere onderzoeken naar kinesiotape is bewezen dat het effect van kinesiotape niet anders is dan bij andere behandeltechnieken. Op basis daarvan moeten klinieken een behandeling/interventie kiezen die het meest ’cost-effective‘, tijdsbesparend en gebruikersvriendelijk is en die het beste werkt voor de patiënt(21). Het houdingcorrigerende T-shirt van Alignmed zou daarbij net zoals kinesiotape in overweging genomen moeten worden, omdat het T-shirt maar een kleine handeling is voor de patiënt/gebruiker in verhouding tot de mogelijke positieve effecten. Tegelijkertijd is de gebruiker van het shirt zich er voortdurend van bewust dat hij of zij het shirt draagt en is hij/zij zich bewust van een gezondheidsbevorderende interventie via de tactiele stimulering van het shirt en de houdingcorrigerende neurobands.
 
Samenvatting
Met de lange reeks potentiële positieve effectparameters en de relatief lage kosten en kleine handeling voor de patiënt, is het houdingcorrigerende T-shirt van Alignmed vermoedelijk een relevant en goed product met grote mogelijkheden. Hoewel in de genoemde onderzoeken de tape niet noodzakelijkerwijs net zo is aangebracht/geplaatst als de neurobands van Alignmed, moet het shirt/T-shirt van Alignmed zeker worden overwogen als aanvulling op herstel en preventie. Het T-shirt moet worden gezien als een aanvulling op gelijktijdige toepassing van een algemene medische behandeling van spier- en skeletaandoeningen.

  
Bronnen
1.     Adelaida, Castro Sánchez AM, Lara Palomo IC, Matarán Peñarrocha GA, Fernández Sánchez M, Sánchez Labraca N, et al. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89–95.
2.     Lim ECW, Tay MGX. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Dec 1;49(24):1558 –
3.     Álvarez Álvarez S, San José FG-M, Rodríguez Fernández AL, Güeita Rodríguez J, Waller BJ. Effects of Kinesio® Tape in low back muscle fatigue: randomized, controlled, doubled-blinded clinical trial on healthy subjects. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(2):203-12.
4.     Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of kinesio taping versus cervical thrust manipulation in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Aug;42(8):724–30.
5.     González-Iglesias J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutiérrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jul;39(7):515–21.
6.     Erkan, Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol. 2011 Feb 1;30(2):201–7.
7.     Şimşek HH, Balki S, Keklik SS, Öztürk H, Elden H. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? 
A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(2):104-10.
8.     Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Jul;38(7):389-95.
9.     Raewyn, Taylor RL, O’Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014 Jul 1;27(3):235.
10.   Kachanathu SJ, Alenazi AM, Seif HE, Hafez AR, Alroumim MA. 
Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1185-8.
11.   Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C, et al. kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. 
Neurorehabil Neural Repair. 2013 Oct;27(8):722–31.
12.   Konishi Y. Tactile stimulation with kinesiology tape alleviates muscle weakness attributable to attenuation of Ia afferents. 
J Sci Med Sport Sports Med Aust. 2013 Jan;16(1):45–8.
13.   
Bae SH, Lee JH, Oh KA, Kim KY. The effects of kinesio taping on potential in chronic low back pain patients anticipatory postural control and cerebral cortex. J Phys Ther Sci. 2013 Nov;25(11):1367–71.
14.   Lin J, Hung C-J, Yang P-L. The effects of scapular taping on electromyographic muscle activity and proprioception feedback in healthy shoulders. J Orthop Res Off Publ Orthop Res Soc. 2011 Jan;29(1):53-7.
15.   Cole AK, McGrath ML, Harrington SE, Padua DA, Rucinski TJ, Prentice WE. 
Scapular bracing and alteration of posture and muscle activity in overhead athletes with poor posture. J Athl Train. 2013 Feb;48(1):12–24.
16.   Selkowitz DM, Chaney C, Stuckey SJ, Vlad G. The effects of scapular taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Nov;37(11):694-702.
17.   Han J-T, Lee J-H, Yoon C-H. The mechanical effect of kinesiology tape on rounded shoulder posture in seated male workers: a single-blinded randomized controlled pilot study. Physiother Theory Pract. 2015 Feb;31(2):120-5.
18.   Gak H-B, Lee J-H, Kim H-D. Efficacy of kinesiology taping for recovery of dominant upper back pain in female sedentary worker having a rounded shoulder posture. Technol Health Care Off J Eur Soc Eng Med. 2013;21(6):607-12.
19.   Alison, Greig AM, Bennell KL, Briggs AM, Hodges PW. 
Postural taping decreases thoracic kyphosis but does not influence trunk muscle electromyographic activity or balance in women with osteoporosis. Man Ther. 2008;13(3):249–57.
20.   Brocki BC, Poulsgaard IJ, Alsted AJ. Lungefysioterapi: en grundbog. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
21.   Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. 
Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed. 2014 May;42(2):48–57.

Blijf op de hoogte!

Alle aanbiedingen, acties en nieuws als eerste in jouw inbox? Meldt je dan hier aan!

Mastercard Visa Klarna Paypal ideal sofort belfius kbc ING
 1. ALGEMEEN
  1. Deze beleid rond de behandeling van persoonlijke informatie (”privacybeleid”) beschrijft hoe Anodyne ApS (”Anodyne”, ”ons”, ”onze”, ”wij”) persoonlijke informatie over jou verzamelen en hoe we deze behandelen.
  2. Het Privacybeleid geldt voor persoonlijke informatie die je aan ons hebt gegeven of dat wij hebben verzameld op de website van Anodyne, www.anodyne.nl (”website”).
  3. Anodyne ApS is verantwoordelijk voor de data rond jouw personlijke informatie. Alle vragen voor Anodyne kunnen worden gesteld via de in punt 7 genoemde contactinformatie.
 2. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN JOU, MET WELK DOEL EN HET WETSGRONDSLAG VOOR VERZAMELING EN BEHANDELING.
  1. Wanneer je de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over jou en jouw gebruik van de website, bijvoorbeeld welk type browser je gebruikt, welke zoektermen je gebruikt, je IP adres, netwerkslocatie en informatie over je computer.
   1. Het doel hiervan is de gebruikerservaring en de website’s functionaliteit te optimaliseren en om te gebruiken voor doelgerichte marketing zoals retargeting via Facebook en Google. Deze behandeling van informatie is noodzakelijk om onze website te kunnen verbeteren en jou relevante aanbiedingen en nieuws te kunnen tonen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra f.
  2. Wanneer je een product koopt of met ons op de website communiceert verzamelen wij de informatie die je zelf geeft, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, welke producten je koopt en eventueel retourneert, leveringswensen en informatie over je IP adres en waar de bestelling is gemaakt.
   1. Het doel hiervan is ervoor zorgen dat we de producten die je hebt bestelt te leveren en aan onze afspraken met jou te kunnen voldoen, zoals jouw rechten rond retour en reclamatie te administreren. De informatie rond jouw aankoop kunnen we ook gebruiken om aan bepaalde wetten te voldoen, zoals het aan het geven van informatie rond onze boekhouding en accounting. De informatie rond aankopen worden opgeslagen in SmartWeb en Economic. Bij de aankoop verzamelen we het IP adres met de eerder genoemde doelen en voor eigen gebruik, om bijvoorbeeld bedrog te kunnen voorkomen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra b, c og f.
  3. Wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief verzamelen wij informatie over jouw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
   1. Het doel hiervan is om onze nieuwsbrief aan jou te kunnen bezorgen.
   2. De wetsgrondslag voor deze behandeling is de Algemene Verorderning gegevensbescherming (AVG) art 6, stk. 1, litra f.
 3. ONTVANGST VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
  1. Informatie over jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer in combinatie met een ordernummer en specfieke leveringswensen worden doorgegeven aan PostNord, DPD, ChronoPost, Bring of een andere bezorgdienst die verantwoordelijk is voor de levering van het door jouw bestelde pakket. Bij koop van producten die niet in ons magazijn worden bewaard, kan de informatie worden doorgegeven aan de producent of verkoper van dit product, waardoor deze ook verantwoordelijk is voor de levering.
  2. De informatie kan worden geladen in programma’s van externe partners die informatie voor ons behandelen. Wij gebruiken externe partners onder anderen voor technische processen voor, en het verbeteren van onze website, verzenden van nieuwsbrieven en doelgerichte marketing, waaronder retargeting. Ook vragen wij via een partner om een beoordeling van onze service en onze producten. De informatie omtrent naam en e-mail wordt bijvooreeld onder anderen gedeeld met TrustPilot zodat zij namens ons een uitnodiging kunnen versturen om onze service op de TrustPilot site te beoordelen. Indien je ervoor kiest om ons te beoordelen wordt TrustPilot de dataverantwoordelijke voor de opgegeven informatie. Deze bedrijven zijn databehandelaars en werken volgens onze instructies aan het behandelen van de data waar wij verantwoordelijk voor zijn. De databehandelaars mogen de informatie niet voor andere redenen gebruiken dan het volgen van de afspraak met ons, waar een vertrouwensovereenkomst voor is aangegaan.
  3. Orderinformatie wordt opgeslagen in SmartWeb en Economic. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de accountingwet, om deze data 5 jaar te bewaren.
  4. Wij hebben schriftelijke databehandelafspraken met alle databehandelaren die voor ons persoonlijke informatie behandelen.
  5. Vier van deze databehandelaren, MailChimp Inc., ZenDesk Inc., Google Analytics v/Google LLC. en Facebook Inc. Zijn gevestigd in Amerika. De noodzakelijke garanties voor overdraging van informatie naar Amerika is beveiligd door de databehandelaars’ certificering onder de EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Privacy Verorderning art. 45.
   1. Een kopie van Google LLC's certificering kan hier gevonden worden: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
   2. Een kopie van Facebook Inc.'s certificering kan hier gevonden worden: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   3. Een kopie van Mailchimp’s (The Rocket Science Group LLC) certificering kan hier worden gevonden: 
    https://mailchimp.com/legal/privacy/
   4. Een kopie van Zendesk Inc’s certificering kan hier worden gevonden: 
    https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield
 4. JOUW RECHTEN
  1. Om volledige openheid te creëren rond de behandeling van jouw informatie dienen wij, als dataverantwoordelijke, jou te wijzen op jouw rechten.
  2. Het recht op inzicht
   1. Je hebt altijd het recht om ons te vragen naar onder anderen welke informatie wij over jou hebben geregistreerd, welk doel deze registratie dient, waar deze informatie vandaan komt en eventueel in welke informatiecategorie de informatie wordt bewaard.
   2. Je hebt het recht om een kopie van de door ons behandelde persoonlijke informatie over jou op te vragen. Indien je een kopie van jouw persoonlijke informatie wilt krijgen, dien je een schriftelijke aanvraag in te dienen via info@anodyne.nl – er kan worden gevraagd om te documenteren dat je degene bent waar je informatie over opvraagt. Dit om jouw persoonlijke data goed en zeker te behandelen.
  3. Het recht op correctie  
   1. Je hebt het richt om verkeerde informatie over jezelf te corrigeren. Wanneer je merkt dat er én fout in de informatie die wij over jou hebben opgeslagen, zit, kun je ons schriftelijk benaderen zodat wij de informatie kunnen corrigeren.
   2. De informatie die wij hebben verzameld in verbinding met het creëren van een gebruikersprofiel met login op onze website, kun je zelf corrigeren door op je gebruikersprofiel in te loggen via de login.
  4. Het recht tot verwijdering
   1. Indien gewenst heb je het recht om al, of delen van, jouw informatie te laten verwijderen door ons, bijvoorbeeld wanneer je je toestemming intrekt, en wij geen andere wetsgrondslag hebben om de databehandeling door te zetten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij jouw informatie moeten behouden om te kunnen voldoen aan verschillende wetten, maar ook wanneer wij voor een rechter kunnen verdedigen waarom we de informatie dienen te bewaren, waardoor wij niet verplicht kunnen worden de informatie te verwijderen.
  5. Het recht om de behandeling van bewaring te begrenzen
   1. In sommige gevallen heb je het recht om de behandeling van jouw persoonlijke gegevens te begrenzen, bijvoorbeeld wanneer je vindt dat de informatie die wij van jou gebruiken, niet correkt zijn.
  6. Het recht op dataportabiliteit
   1. In sommige gevallen heb je het recht om de persoonlijke informatie die je zelf aan ons hebt gegeven te krijgen in een gestructureerd, algemeen te gebruiken en door apparaten te lezen format, en het recht om deze informatie aan een andere dataverantwoordelijke te geven.
  7. Het recht op inzage
   1. Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in onze behandeling van jouw persoonlijke informatie, met het oog op directe marketing, waaronder de profilering die wordt gedaan om doelgerichte directe marketing toe te kunnen passen.
   2. Daarnaast heb je altijd het recht om door persoonlijke omstadigheden inzicht te krijgen in de behandeling van jouw persoonlijke informatie, zoals gebeurt op basis van onze legitieme interesses volgens punt. 2.1 og 2.3.
  8. Het recht om toestemming in te trekken
   1. Je hebt altijd het recht om je toestemming om ons je persoonlijke gegevens te laten behandelen,  in te trekken. Indien je jouw toesttemming wilt intrekken, dien je contact op te nemen metinfo@anodyne.nl
  9. Het recht tot klagen

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze behandeling van jouw persoonlijke informatie. Klachten kunnen onder anderen worden verstuurd per formulier op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens of per telefoon: 088 - 1805 250. Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

 1. VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE DATA
  1. De verzamelde informatie over jouw gebruik van onze website volgens punt 2.1. wordt automatisch verwijderd wanneer onze website voor maximaal een jaar niet bezocht is.
  2. De verzamelde informatie ter aanmelding van onze nieuwsbrief wordt verwijderd wanneer je het abonnement voor de nieuwsbrief opzegt, tenzij wij een andere reden hebben om jouw gegevens te behandelen.
  3. De bij een aankoop verzamelde informatie die via onze website volgens punt 2.2 is doorgegeven wordt normaal gesproken 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aankoop heeft plaatsgevonden verwijderd. De informatie kan voor langere tijd worden opgeslagen indien wij een legitieme behoefte hebben hiervoor, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om te documenteren, wanneer wij voor een rechter kunnen verdedigen waarom de bewaring noodzakelijk is of wanneer dit nodig is om aan wettelijke eisen te voldoen. Accounting materiaal wordt 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar bewaard om aan de wettelijke boekhoudingseisen te voldoen.
 2. VEILIGHEID
  1. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmechanismes in gebruik om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie volgens de wet worden behandeld en niet door ongemachtigde partijen kunnen worden ingezien of misbruikt.
  2. Alleen de medewerkers die een legitieme reden hebben om toegang tot je persoonlijke gegevens te hebben, bijvoorbeeld om hun werk goed uit te kunnen voeren,hebben toegang tot deze data.
 3. CONTACTGEGEVENS
  1. Anodyne ApS is dataverantwoordelijk voor de persoonsdata die via de website wordt verzameld.
  2. Indien je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid of wenst gebruik te maken van een of meerdere van je rechten zoals beschreven in punt 4, kun je contact opnemen met:

Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Tlf. nr.: 020 262 2008

E-mail: info@anodyne.nl   

 1. VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID
  1. Wanneer er veranderingen in ons privacybeleid voorkomen, zul je hierover worden geïnformeerd bij je volgende bezoek aan onze website.
 2. VERSIES
  1. Dit is versie 1 van Anodyne’s Privacybeleid, gedateerd 7 april 2018.