Meteen naar de content

Volg ons!

60 dagen volledig retourrecht ✓

Verkoopvoorwaarden

Anodyne ApS
P.O. Pedersensvej 9
8200 Aarhus N
Denemarken
Tel.: +31 (0)20-26 22 008
Deens handelsregister: DK37167053
Btw-nummer: NL824334474B01


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anodyne ApS (’Anodyne’ ’www.anodyne.nl’) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Anodyne® en u als u een bestelling doet via de website www.anodyne.nl. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Een overeenkomst tussen Anodyne® en u komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. U ontvangt per e-mail en anders op een duurzame gegevensdrager tijdig, maar uiterlijk bij levering, een schriftelijke bevestiging van uw bestelling.

Betaling
Op www.anodyne.nl kan met de volgende methoden worden betaald:
- VISA, Mastercard, PayPal, VISA Electron, Apple Pay, Klarna, iDeal en Bankcontact.

Op www.anodyne.nl worden geen kosten in rekening gebracht voor betaling met een creditcard. De kosten die verbonden zijn aan betalingen met een creditcard worden betaald door Anodyne®. Het bedrag wordt pas in rekening gebracht op uw creditcard als de producten worden verzonden vanuit het magazijn van Anodyne®. Er kan nooit een hoger bedrag in rekening worden gebracht dan het bedrag waarvoor u bij aankoop toestemming heeft gegeven en dan de kosten die Anodyne® zelf maakt. Alle prijzen die op www.anodyne.nl worden vermeld zijn inclusief btw. Drukfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 
Levering
De verzendkosten voor je bestelling zijn €3.95 bij bestellingen tot €59.00. Bij besteding van meer dan €59 euro zijn de verzendkosten gratis. Alle bestellingen worden geleverd door onze verzendpartner DHL. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 2-4 werkdagen te bezorgen, tenzij anders is vermeld. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een levering langer op zich laat wachten door omstandigheden buiten onze controle. 
 
Als u spijt heeft van uw aankoop (annuleringsrecht)
Voor aankopen op www.anodyne.nl heeft u het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de dag waarop u uw product heeft ontvangen. Bij meerdere producten uit een enkele bestelling gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.

U moet ons binnen veertien dagen na ontvangst meedelen dat u de overeenkomst wilt herroepen en daarmee uw aankoop wilt annuleren. U moet dit doorgeven via info@anodyne.nl of telefonisch via +31 (0) 20-2 622 008. In uw mededeling moet u ons duidelijk laten weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. U kunt er ook voor kiezen ons standaardherroepingsformulier te gebruiken en dat mee te sturen met uw retourzending. U vindt de link naar dit formulier onderaan deze pagina. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

U kunt niet annuleren of herroepen door alleen de ontvangst van het product te weigeren zonder ons daarvan tegelijkertijd duidelijk op de hoogte te stellen.

Retourneren/ruilen
U moet uw bestelling zonder onnodige vertraging naar ons terugsturen en uiterlijk 60 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u uw aankoop wilt annuleren of ruilen. Anodyne® is niet verplicht uw product terug te nemen of te ruilen als u zich niet aan deze termijn houdt. Anodyne betaalt de directe kosten voor het terugsturen van het product; neem contact op met ons en wij sturen u binnen 24 uur een retourlabel toe per e-mail. Deze plakt u op het pakket, waarna u het pakket kunt inleveren bij een DHL punt naar keuze. Bij retourzending bent u er verantwoordelijk voor dat het product goed wordt ingepakt. U draagt het risico voor het product vanaf het moment dat u het hebt ontvangen totdat het product weer is afgeleverd bij Anodyne en Anodyne heeft getekend voor de overdracht.

Wij raden u aan om voor het retourneren van het product (zowel bij ruil als bij klachten) het opgevraagde retourlabel voor ruil- en retourzending te gebruiken, zodat het pakket is verzekerd en kan worden getraceerd. U bent als enige verantwoordelijk als het pakket niet bij ons aankomt. Een verzendbewijs voor briefpost is geen geldige documentatie voor de verzending van het pakket. Anodyne is niet verantwoordelijk voor het vervangen van producten die ons niet bereiken, dus het is belangrijk dat u het pakket verzekerd verzendt en dat het kan worden getraceerd. Neem altijd contact met ons op als u twijfelt welk type verzending u moet kiezen of als u andere vragen hebt over ruilen/retourneren.


De staat van het product als u het aan ons terugstuurt
U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik en andere handelingen dan die welke noodzakelijk zijn voor het bepalen van het type en de kenmerken van het product en hoe het werkt. Het product moet worden geretourneerd zonder sterke geur van parfum, tabaksrook en dergelijke, anders wordt het geweigerd. Het product mag zijn gewassen als u het retourneert, maar drogen in een wasdroger beschadigt de kleding en in dat geval wordt het product niet terugbetaald of geruild. Een ontbrekende originele verpakking kan mogelijk een waardevermindering betekenen, dus wij raden u aan het product in de originele verpakking te retourneren, zodat u er zeker van bent dat u al uw geld terug kunt krijgen.

Als het product vaker is gebruikt dan hoe hierboven is beschreven, zien wij het als gebruikt, wat betekent dat u bij annulering van de aankoop het aankoopbedrag slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het product.

Terugbetaling van het aankoopbedrag
Als u spijt heeft van uw aankoop, krijgt u natuurlijk het bedrag terug dat u heeft betaald. Als er sprake is van een waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent, wordt die afgetrokken van het aankoopbedrag.

Als u gebruikmaakt van uw annuleringsrecht, betalen wij alle bedragen terug die we van u hebben ontvangen, (uitgezonderd extra kosten als gevolg van uw eigen keuze voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden) en andere in rekening gebrachte leverings- of administratiekosten, zonder onnodige vertraging en onder alle omstandigheden uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij bericht hebben ontvangen over uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij voeren een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere methode.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als u de aankoop annuleert, stuurt u het product naar:

Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Denemarken

Wat moet ik mee terugsturen?
U moet een kopie van de orderbevestiging meesturen. De verzending verloopt sneller als u ook ons standaardannuleringsformulier invult. Wij nemen geen pakketten in ontvangst die naar een afhaalpunt zijn gestuurd (tenzij dat vooraf is afgesproken) of die onder rembours zijn verzonden.
 

Nakoming overeenkomst en garantie

Anodyne® staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dit tussen Anodyne en de consument is overeengekomen staat Anodyne® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door Anodyne®, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Anodyne® kan doen gelden indien zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Als er iets mis is met het product (reclamatierecht)
De in de Nederlandse wet gegeven bepalingen over gebreken kunnen van toepassing zijn en als u aankopen doet op www.anodyne.nl heeft u vierentwintig maanden recht op reclamatie. Dat betekent dat u het product kunt laten repareren, het kunt ruilen, uw geld terug kunt krijgen of een korting op de prijs kunt krijgen, afhankelijk van de concrete situatie.

Het is een vereiste dat de klacht gegrond is en dat het gebrek niet is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van het product, gewone slijtage of andere handelingen die het product beschadigen.

Hoe snel moet ik reclameren?
U moet reclameren binnen ‘bekwame tijd’ nadat u een gebrek heeft ontdekt aan een product. Als u reclameert binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek, is de reclamering altijd tijdig. Indien u niet protesteert binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, vervalt het recht dit te doen.

Wij betalen redelijke verzendkosten terug
Als de klacht gegrond is, betalen wij natuurlijk uw (redelijke) verzendkosten terug.

Stuur het product naar:
Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Denemarken

Als u producten naar ons retourneert, hebben wij de volgende informatie nodig
Wij vragen u om bij het retourneren van het product zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is. Dit is niet verplicht, maar het vereenvoudigt de behandeling van de zaak en beperkt de verwerkingstijd voor de klacht.

Wij nemen geen pakketten in ontvangst die naar een afhaalpunt zijn gestuurd of die onder rembours zijn verzonden. U moet het product verzenden als een pakket dat is verzekerd en kan worden getraceerd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het product Anodyne® bereikt. Anodyne® is niet verantwoordelijk voor het vervangen van gereclameerde producten die ons niet bereiken, dus het is belangrijk dat u het pakket verzekerd verzendt en dat het kan worden getraceerd. Neem altijd contact met ons op als u twijfelt welk type verzending u moet kiezen.

Vergeet niet dat het product altijd in een deugdelijke verpakking moet worden teruggestuurd en vraag om een verzendbevestiging, zodat wij uw verzendkosten kunnen terugbetalen.
 
Gebruik van kortingscodes
Wij organiseren van tijd tot tijd kortingscampagnes in de vorm van een kortingscode op bijvoorbeeld Facebook en in samenwerking met partners, dealers of fysiotherapeuten. De kortingscode moet worden ingevoerd als u een product in het winkelmandje heeft geplaatst. Houd er rekening mee dat u kortingscodes niet kunt gebruiken op producten die al zijn afgeprijsd. Deze worden weergegeven met 'aanbieding' of 'korting'. Houd er ook rekening mee dat u niet twee of meer kortingscodes kunt gebruiken voor dezelfde aankoop. U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over het gebruik van kortingscodes.

 
Afwijzing van aansprakelijkheid
Afgezien van het hierboven genoemde annuleringsrecht en reclamatierecht aanvaardt Anodyne® geen enkele aansprakelijkheid voor de geleverde producten. Anodyne® is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van de geleverde producten voor zover kan worden aangetoond dat de schade is te wijten aan fouten die zijn begaan door Anodyne®. Anodyne® is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect is veroorzaakt door derden.
Diverse links naar andere websites op de homepage van www.anodyne.nl vallen buiten de controle van Anodyne® en Anodyne® kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op de desbetreffende websites.
 
Force majeure
Anodyne® is niet verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van overeenkomsten wanneer dat te wijten is aan force majeur, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot oorlog, rellen, burgerlijke onrust, overheidsingrijpen, staking, uitsluiting, in- en exportverboden, tekort aan arbeidskrachten of andere oorzaken buiten de controle van Anodyne® die de levering van een product kunnen vertragen of beletten. In dergelijke gevallen wordt de levering uitgesteld met een periode die overeenkomt met de duur van de belemmering en wordt levering binnen de op die manier bepaalde leveringsperiode in alle opzichten tijdig geacht.
 
Wat wij doen met uw persoonlijke gegevens (privacybeleid)
Om ervoor te zorgen dat u producten kunt kopen en zo overeenkomsten met ons kunt aangaan op www.anodyne.nl, hebben wij de volgende informatie nodig:

- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij registreren uw persoonlijke gegevens met het doel het product aan u te kunnen leveren. De persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij Anodyne® en worden maximaal vijf jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist. Bij het verzamelen van persoonsgegevens via onze website zorgen wij ervoor dat dat uitsluitend gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming en dat u wordt geïnformeerd over exact welke gegevens worden verzameld en waarom.

Alleen medewerkers van Anodyne® ApS hebben toegang tot de gegevens die over u worden geregistreerd.
Wij bewaren klantgegevens versleuteld.
Wij verzenden klantgegevens versleuteld.
Gegevens die aan Anodyne® zijn gegeven, worden op geen enkele manier doorgegeven of verkocht aan derden en wij registreren geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens.

Als u bent geregistreerd bij Anodyne®, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen uw registratie. U heeft ook het recht om in te zien welke gegevens over u zijn geregistreerd. U heeft deze rechten op grond van de wet op persoonsgegevens, en vragen in verband hiermee kunt u richten aan Anodyne® via e-mail: info@anodyne.nl

Servicemail bij afgebroken koop
Wij willen er graag voor zorgen dat je order foutloos en goed bij ons binnen komt. Als je geprobeerd hebt iets te kopen op Anodyne.nl, maar de aankoop werd onderbroken door bijvoorbeeld een systeemfout, of wanneer de bestelling is afgebroken voor de betaling is geregistreerd (bewust of onbewust), zul je een servicemail van ons ontvangen - onafhankelijk of je je hebt ongeschreven voor onze nieuwsbrief of niet. Deze service e-mail ontvang je slechts één keer na een afgebroken aankoop, en je hoeft je daarom niet af te melden van deze servicemail. Je zult deze e-mail slechts ontvangen, indien je in de checkout onze verkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd.

Klachten
Als u klachten heeft over uw aankoop, moet u die zo snel mogelijk richten aan Anodyne®. Als het niet lukt om een oplossing te vinden, kunt u uw klacht indienen bij de rechter, voor zover aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

U kunt telefonisch contact opnemen via +31 (0) 20-26 22 008 (tegen lokaal tarief).

Wijzigingen van de verkoopvoorwaarden
Anodyne® behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden te wijzigen voor zover dat noodzakelijk is. Dit kan nodig zijn om de verkoopvoorwaarden aan te passen aan gewijzigdewettelijke eisen e.d.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Beslechting van geschillen tussen Anodyne® en een consument die niet in der minne kunnen worden geschikt, vindt plaats door de bevoegde Nederlandse rechter. Op overeenkomsten tussen Anodyne® en consumentkopers die hun woonplaats hebben in Nederland, is Nederlands recht van toepassing.

Beslechting van geschillen tussen Anodyne® en een niet-consumentkoper die niet in der minne kunnen worden geschikt, vindt plaats door de bevoegde Deense rechter. Op overeenkomsten tussen Anodyne® en een niet-consumentkoper is Deens recht van toepassing.
 Annuleringsformulier kwijt? Neem gerust contact met ons op voor een nieuw exemplaar!

Gratis retourneren en ruilen

Gratis verzending bij aankoop van meer dan €59

60 dagen volledig retourrecht

Neem contact met ons op